Modern communication infrastructure for Grand Hotel Bellevue

which saves costs.

Zníženie nákladov na komunikačnú infraštruktúru

GRAND HOTEL BELLEVUE sa nachádza v centre Vysokých Tatier, v Hornom Smokovci. Je ideálnym miestom pre pracovné stretnutia, firemné podujatia, rodinné oslavy i aktívny oddych. Ako jedno z najväčších hotelových kongresových centier na Slovensku poskytuje konferenčný servis s kompletným technickým a servisným zázemím pre všetky druhy podujatí. Zároveň poskytuje služby pre rodinné dovolenky so zameraním na wellness a oddych.

Nová komunikačná infraštruktúra
je spoľahlivejšia, rýchlejšia a šetrí náklady.

Komplexná rekonštrukcia

Počas komplexnej rekonštrukcie sa hotel rozhodol, že bude modernizovať aj zastaralú komunikačnú infraštruktúru. Tá bola nespoľahlivá, nákladná a administratívne zaťažujúca kvôli rozdeleniu hlasových a dátových služieb.

Rekordne krátka implementácia

Implementácia infraštruktúry prebiehala počas rekonštrukcie hotela. Bolo dôležité, aby sme ju realizovali v čo najkratšom čase. Preto sme v prvom kroku riešenie nastavili a otestovali v internom LABe. Keď bolo všetko pripravené, vedeli sme v spolupráci s IT oddelením hotela riešenie nainštalovať v rekordne krátkom čase.

Implementáciu on-site sme zvládli rýchlo vďaka príprave celého riešenia v internom LABe. Klient sa vďaka tomu mohol naplno venovať komplexnej hotelovej rekonštrukcií, ktorá prebiehala súbežne.

Pavol Burda,
Account Manager, Alcasys

Vyššia spoľahlivosť, nižšie náklady

Vďaka zjednoteniu dátových a hlasových služieb sa zjednodušila administratíva a znížili náklady na celú sieť. Moderný hardware zaberá menej miesta a je energeticky menej náročný. Zamestnanci hotela dokážu efektívne komunikovať, hotelovým hosťom funguje na izbách WiFi a manažment má okamžitý prehľad o spotrebe v komunikačnej sieti.